Chính sách chất lượng

Tầm nhìn của chúng tôi là trở thành đơn vị cung cấp dịch vụ vệ sinh môi trường hàng đầu Việt Nam.

Để đạt được tầm nhìn của mình, chúng ta phải vượt quá mong đợi của khách hàng trong mọi việc chúng ta làm. Điều này đòi hỏi mọi thành viên trong công ty phải luôn cam kết cung cấp dịch vụ khách hàng xuất sắc.

Tiêu chuẩn đối với khách hàng

Các tiêu chuẩn sau đây đã được phát triển để đảm bảo rằng chúng tôi luôn cung cấp dịch vụ khách hàng ở mức độ cao mà khách hàng của chúng tôi mong đợi và xứng đáng được nhận.

Chúng tôi sẽ luôn:

  • Lịch sự, chuyên nghiệp và nhã nhặn.
  • Đáp ứng các yêu cầu và thắc mắc của khách hàng.
  • Xử lý khiếu nại của khách hàng nhanh chóng và hiệu quả.
  • Liên tục cố gắng nâng cao chất lượng dịch vụ của chúng tôi.

Chúng tôi sẽ không bao giờ:

  • Khiến khách hàng chờ đợi một cách không cần thiết.
  • Không thực hiện đúng các hành động đã hứa.
  • Nói xấu về nhân viên khác hoặc công ty trước mặt khách hàng.
  • Tham gia vào bất kỳ hình thức hoạt động không trung thực hoặc bất hợp pháp nào.

Cảm ơn bạn đã tuân thủ các tiêu chuẩn này và giúp chúng tôi cung cấp một mức độ dịch vụ đặc biệt cho khách hàng của mình.